Cty Phân phối main máy tính tại Đà Nẵng, asus, giga, msi, nasun, foxcom, samsung, pegatron, biostart…